Open image
 
CURR MIN AVG MAX
21.8 22.3 22.8 Katilo išėjimas
23.3 29.1 37.0 Kolektorius
44.1 48.7 51.5 Boilerio viršus
22.8 23.2 23.4 Vonia
Drabužinė
Ventiliatorius
CLOSE
Katilo išėjimas
Kolektorius
Boilerio viršus
Kaminas
Vonia
Drabužinė
Svetainė
Koridorius
Akumuliacine
Radijatorių siurblys
Grinų siurnblys
HP paleidimas
Perjungimas HP/KKK
Boileris
Vonia
Drabužinė
Svetainė
Koridorius
Ventiliatorius
[O15]
[O20]
[D1]
[D7]
Vonia
Drabužinė
Svetainė
Koridorius
Ventiliatoriaus greitis
MENU