Open image
 
CURR MIN AVG MAX
22.2 22.6 22.8 Katilo išėjimas
26.3 32.7 37.0 Kolektorius
49.0 51.2 51.5 Boilerio viršus
21.5 23.1 24.8 Kaminas
22.8 23.0 23.2 Vonia
21.8 21.9 22.0 Drabužinė
22.1 22.6 22.7 Svetainė
21.9 22.1 22.3 Koridorius
34.5 35.8 37.1 Akumuliacine
Radijatorių siurblys
Grinų siurnblys
HP paleidimas
Perjungimas HP/KKK
[D7]
Ventiliatoriaus greitis
CLOSE
Katilo išėjimas
Kolektorius
Boilerio viršus
Kaminas
Vonia
Drabužinė
Svetainė
Koridorius
Akumuliacine
Radijatorių siurblys
Grinų siurnblys
HP paleidimas
Perjungimas HP/KKK
Boileris
Vonia
Drabužinė
Svetainė
Koridorius
Ventiliatorius
[O15]
[O20]
[D1]
[D7]
Vonia
Drabužinė
Svetainė
Koridorius
Ventiliatoriaus greitis
MENU